Menu
Sepetim

Membaı Usulü'l -Hikmeti (HİKMETİN KAYNAĞI)

Membaı Usulü'l -Hikmeti  (HİKMETİN KAYNAĞI)
Fırsat
Membaı Usulü'l -Hikmeti (HİKMETİN KAYNAĞI)
Görüntüleme: 18867
500,00TL
Vergiler Hariç: 500,00TL

Eserin adı:Menbaı Usulü'l-Hikmetİ

(Hikmet Usulünün Kaynağı)

"Celcelutiyenin sırrı ve açılımı"

Yayınevi:Esma Yayınları

Yazarı:Mustafa Varlı - Seyfettin Oğuz

Ebatı:Büyük boy - Ciltli

Sayfa sayısı:846

 

İçindekiler:

-Cin davetleri, ruhlarla münasebet şu sayfalardadır;

(44, 46, 47, 53, 54, 56, 91, 96, 101, 104, 109, 113, 114, 163, 425, 647)

önsöz.........................5

Allahın güzel isimleri............................11

Saatlerde ölçü ve nizam...............................20

Noktalı harfler ve bu harflerdeki  gizli sırlar......................21

-Kuran harflerinin açılımı ..............................................- 22

insan zatına yapılan nispet.................................23

Dal harfinin vasıfları ve özellikleri................................31

Peygamberimizi vesile ederek  korunma yolları.......................32

Ateşli hastalıklardan ve zararlı hayvanlardan korunma yolları.........34

Elif harfinin vasıfları ve sırları........................35

-İnsanın yönleri zatı tabiatı.............................. - 36

-Gizli sırları çözme yolları ................................- 37

Rızık talebi........................................................38

-Hırsız ve eşkiyaların şerrinden korunma .......- 38

-Sayıların sırları ve gizlilikleri ............................- 39

-Esma-i berhetiyyenin şerhi ve 28 esmanın havassı celilesi -............. 42

Berhetihin.....................44

KOlay doğum için..................44

Rızık için........44

Hafızayı güçlendirmek için.....44

Keririn.........44

-Cinleri görmek için -.................. 44

-Eşyayı korumak için - .......................45

Ggöz ağrısı için..............................45

Muhabbet için..........................45

Evlenemeyen kız için...................45

-Satılamayan eşya için - 45

Tetlihin.........................45

Tahta kurularına karşı......................46

Zenginlik için........................46

Karı koca geçimsizliğini gidermek için..............46

-Ruhlarla münasebet ................................- 46

Turanin....................46

Kötülüklerden korunmak.....................46

-Kötülük yapan bir zalimden  intikam almak.............- 46

-Mahpusun kurtulması için ..........- 47

-Cinleri net görmek için ...................- 47

-Ulvi ve sufli ruhları kendine itaat ettirmek için -..................... 47

-Sara ve sihir iptali için -........................... 47

Dileklerin gerçekleşmesi  ..........................47

Mezcelin...........48

-Çocuğu olmayan kadın için .....................- 48

Tövbenin kabulü............................48

Bezcelin.................................49

Dilek ve hacet için........................49

-Sihiri bozmak için -.............. 49

-İşlerinde başarılı olmak için - ..................49

Terkabin..........................49

-Bol rızık ve bol kazanç için - 49

Berheşin...............50

-Zalim düşmanı cezalandırmak için -........................51

Celb etmek için................................................51

Galmeşin.....................51

Her türlü dilek için...........................52

Celb etmek için..................52

-Cinleri bulunduğun mekandan uzaklaştırmak için.............. - 53

Huturin............................53

-Cin ve nazardan korunmak için ........................- 54

Hafızayı güçlendirmek için.............................54

Halkın gözünde güçlü olmak..................54

muhabbet için.................54

Köpeğin girmemesi için yapılan işlem.............................54

Üstün olmak için..............54

suyu yok etmek için................55

Dilek için...................55

Kalnehudin..............55

-Sara hastalığının tedavisi için -................ 55

Berşanin............................56

Dileğin gerçekleşmesi için...................56

-Ruhlarla konuşmak ve haber almak ................- 56

Kazhirin...........56

Hırsız ve yangından korunmak için.............57

Nemuşelhin...................57

Öksürükten kurtulmak için.........58

Hapisten kurtulmak .....................58

Kanı durmayan için...........................58

Düşmanı hastalandırmak için..................58

Behe yülen.............59

-Kayıbı bulmak için - ...............59

Rüyada istediğini görmek...................59

Beşkelehin..................60

Göz ağrısının iyileşmesi..........................60

Sıkıntı ve sitres atmak için...................61

Kazmezin...................61

Kazancının Bereketli olması için...........61

Düşmandan korunma................................61

Engalelitin................62

Terhil etmek için......................62

Yangın  söndürmek için..................62

-Hayaletin görülmemesi için -............ 62

Kabaratin................62

Hastalıklardan emin olmak için..............63

Sevmediği şeyleri görmemek.......................63

Gayaha.....................................63

-Kanamayı kesmek için .................- 63

Yapılan sihri iptal etmek için..........64

-Yüksek derecelere ulaşmak için -........... 65

Şemhahirin..............66

-Karıncaları evden uzaklaştırmanın yolu -.................. 66

Şemhahirin..............67

Sivri sinekleri uzaklaştırmanın yolu..........67

Şemhahirin.........67

Tefrik etmek için..........67

Kara sevda için..........68

Bekehtahunihin...........................68

Açlık çekmemek açlığı gidermek için......69

Beşarişin......................69

Susuzluk çekmemek için..........................69

Tuneşin................69

Ağlayan çocuğun ağlamasının durması için..........70

Dilek için..............70

Baş ağrısını gidermek için...........70

Şemhabaruhın.....................70

Sihir bozmanın yolu.........71

Dilek ve hacet için............71

-Düşmana galip gelmek için -.............. 71

-Berhetiyye isimlerini kullanmanın diğer yolu -................ 71

-Berhetiyye kaseminin tasarrufu - kasemleri - havassı celilesi................(75-91)

-Ulvi veya sufli bir ruhu getirmek istersen.......... - 91

-Bir kimseyi heyecanlandırıp yanına getirmek istersen ...............- 91

-Bir kimseyi bir kimseye muhabbetle sevdirmek için -.............. 94

Bir kimsenin dilini bağlamak ..................94

Bağlı veya sihirli,yi çözmek...............94

-Hastaya musallat olan asi bir cini getirmek istersen - ....................96

Bir kimseyi kendine kuvvetli bir şekilde cezbetmek............96

-Müşteri celbi için..................... - 96

-Şiddeetli baş ağrısı için -............ 96

Nezle veya kan akmasını gidermek...............97

-Zinadan men etmek akd........... - 97

-Bir zalime baş ağrısı taslit etmek, cezalandırmak .............- 98

Zalim ve cebbar bir kimsenin Zulmünden kurtulmak için..............99

Sana zulum eden bir zalimi hastalığa yakalanması.................100

Zalim ve günahkar bir kadından kan akıtmak...........100

Saralı bir hastayı iyileştirmek.........100

-Cin daveti ..............- 101

-Define bulmak.............. - 101

-Zalim bir cebbarı hak ettiğene ulaştırmak .................- 101

Zina edeni ayırmak..............101

-Define ve hazineleri bulmak -...... 101

Kayıp olan bir kimseyi celb etmek.............103

Zalim bir kadından kan akıtmak.........103

Kötü amaçlı toplanmış kişileri dağıtrmak için...........104

Cin daveti yapmak..........104

Birisini kendini sevdirerek heyacanlandırmak.......106

Bağlıyı çözmek..............107

Bir zalimin evinin harap edilip taşlanması...........107

Zalim bir cabbara baş ağrısı tasallüt etmek...........107

Bir hakimin karşısına çıkmak...........108

-Bir kimseye irsali hatif göndermek ..............- 109

Bir kimseden dilediğin bir şey olsa..........110

Kadının kanamasını gidermek..........112

-Cin çarpmışı kurtarmak için - ..............113

Cin daveti yapmak...................114Zalim bir cabbarı hastalandırmak.............................115

Ruhani bir hastanın şifa bulması..............115

Önemlli  ve mühim bir dilek için...........115

Yan ağrılarını gidermek.............120

Muhabbet için........120

-Tican daveti -...... 123

Celcelutiyenin şerhi ve havassı celilesi........128

-Besmelenin esrarı ...............- 154

Bir kimseyi sevdirmek..................156

Cin daveti......................163

Her türlü dilek için..............164

Kalpleri meyl ettirmek........168

Bir kimseye irsalei hatif göndermek.............170

Matlubunu muhabbetle heyacanlandırmak.............171

Her türlü müsibetten korunmak..................173

İstediğine ulaşmak için....175

Bolluk ve refaha kavuşmak için......175

Doktorların aciz kaldığı bir hastay üzerine........175

Bütün ervahi emrin altına almak.......... 180

Her işinde başarılı olmak için...........185

İstemiş olduğu her türlü dileğin olması için..........186

Hacet ve dilek için............191

Her türlü dileğin yerine gelmesi için...............195

Rızkı kolaylaştırmak için.......195

Duası anında kabul olur........195

Her türlü hayır ve şer dilekler için......196

Heybetli olmak için............203

Herhangi bir dilek için................203

Nefsi güçlendirip kalbi temizler........204

Rahim ismi şerifi205

Be..sin..mim..elif..lam..he..rı..hı..nun..ye..Harflerinin özellikleri...............206...216

Düşmana üstün gelmek için......221

Heybetli ve azametli olmanın yolları.....229

Evdekilere yapılan büyülerin iptali..............242

İsmi Azamın Tasarrufu......269

Akıl hastasının tedavisi.........297

KOnuşmanın hitabetin güzelleşmesi........306

Fil suresinin sırları........349

Sihri iptal etmek  için....371

Cİn taifesinden kurtulmak..........425

Düşmanı helak etmek....426

Şifa istemek....427

Nazar ve haset....428

Fitneleri ortadan kaldırmak....429

Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatları....435

Esmaul Hüsna'nın vefki....435

Bir kimsenin eziyetinden kurtulmak....504

Kuvvet kazanmak....504

Hacetler için....508

28 harfin hizmet melekleri....510

28 harfin özellikleri....523

Her türlü niyet ve hacetler....536

Her türlü dilek için....565

Niyeti ve muradı için....567

İhlas suresinin havası....573

İhlas suresinin huddamını elde etmek....574

İhlas suresinin halveti....576

İhlas suresinin kasemi....580

Zihin açıklığı ve unutkanlığın giderilmesi....587

Rızık bolluğu ve zenginlik....601

Riyazata çekilmek....603

Yedi harfin sırrı....612

Tahatili Seba'nın havası celilesi....619

İnsan ve cinlerle haberleşme....647

Kasemül Emlakül Felekiyye....676

Hal hale kasemi.....676

İtmarül Amme Kasemi....712

İtaat kasemi....714

İtaat kaseminin hizmeti....717

Kasemül Süleymani....721

Avalimü Ardiyye Kasemi....722

Cami Azimeti....726

Esmai Kamer'in Havası Celilesi....736

Hayırları Celb ve kötülükleri def etmek....745

Düşmanına karşı tutumlar....755

Sihri çözmek....755

Nazar, göz değmesini gidermek....755

Dilek, hacet, şifa aramak, sihri bozmak....770

Berhetiye Kasemi'nin tasarrufları....773

Hatime....831

 

 

 

-

 

 

 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Whatsapp Whatsapp