Menu
Sepetim

Şumusul Envar ve Kunuzul Esrar

Şumusul Envar ve Kunuzul Esrar
Fırsat
Şumusul Envar ve Kunuzul Esrar
  • Stok Durumu: Stokta var
  • Marka: İdris ÇELEBİ
  • Ürün Kodu: Bu Üründen 1 adet kaldı. lütfen arayınız.
Görüntüleme: 21348
400,00TL
Vergiler Hariç: 400,00TL

Eserin adı: Şumusul Envar Kunuzul Esrar

Yazarı: MUSTAFA VARLI

Sayfa sayısı: 624 sayfa türkçe 

Müellifi:İbnil Hac Tilmisanil Mağribi

Ciltli - Büyük Boy.

Şumusul Envar ve Kunuzul Esrar - Güneşin Sırlı Işıkları (Nurların Esrarı)  - YENİ ÇIKTI

Kitabın Fihristi:

Elif harfi 9

Yirmisekiz harfin kasemi 9

Be harfi 10

Cim harfi11

Dal harfi 12

He harfi 12

Vav harfi 13

Ze harfi 13

Ha harfi 14

Tı harfi 14

Ye harfi 15

Kef harfi 16

Lam harfi 16

Mim harfi 17

Nun harfi17

Sin harfi18

Ayın harfi 19

Fe harfi 19

Sat harfi 20

Kaf harfi20

Ra harfi 21

Şın harfi 22

Te harfi 22

Se harfi 23

Hı harfi 24

Zel harfi 24

Dat harfi 25

Zı harfi 25

Ğayın harfi 26

Birinci bölümün hatimesi 27

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ESMAÜL HÜSNA NIN HAVASSI

Allah c.c. ismi şerifi 29

Rahman c.c. ismi şerifi 29

Rahim c.c. ismi şerifi 29

Melik c.c. ismi şerifi 30

Kuddüs c.c. ismi şerifi 30

Selam c.c. ismi şerifi 30

Mü'min c.c. ismi şerifi 31

Müheymin c.c. ismi şerifi 31

Aziz c.c. ismi şerifi 31

Cebbar c.c. ismi şerifi 32

Mütekebbir c.c. ismi şerifi 32

Halık c.c. ismi şerifi 32

Bariü c.c. ismi şerifi 33

Musavvir c.c. ismi şerifi 33

Musavvir ismi şerifinin vefki 33

Ğaffar c.c. ismi şerifi 34

Kahhar c.c. ismi şerifi 34

Kahhar c.c. ismi şerifinin vefki 34

Kahhar ismi şerifinin kasemi 35

Vehhab c.c. ismi şerifi 36

Rezzak c.c. ismi şerifi 36

Fettah c.c. ismi şerifi 37

Alim  c.c. ismi şerifi 37

Kabıd c.c. ismi şerifi 37

Basıt c.c. ismi şerifi 38

Hafıd c.c. ismi şerifi 39

Rafiu c.c. ismi şerifi 39

Müizzü c.c. ismi şerifi 39

Müzillü c.c. ismi şerifi 39

Semi' c.c. ismi şerifi 40

Basir c.c. ismi şerifi 40

Hakemü c.c. ismi şerifi 40

Adlü c.c. ismi şerifi 41

Adlü c.c. ismi şerifinin vefki 41

Latif c.c. ismi şerifi 41

Habir c.c. ismi şerifi 42

Halim c.c. ismi şerifi 42

Azim c.c. ismi şerifi 43

Ğafur c.c. ismi şerifi 43

Şekür c.c. ismi şerifi 43

Aliyyü c.c. ismi şerifi 44

Kebir c.c. ismi şerifi 44

Hafiz c.c. ismi şerifi 44

Hafiz c.c. ismi şerifinin vefki 45

Mukit c.c. ismi şerifi 45

Hasib c.c. ismi şerifi 46

Celil c.c. ismi şerifi 46

Kerim c.c. ismi şerifi 46

Rakib c.c. ismi şerifi 47

Mücib c.c. ismi şerifi 47

Vasi' c.c. ismi şerifi 47

Hakim c.c. ismi şerifi 48

Vedüd c.c. ismi şerifi 48

Mecid c.c. ismi şerifi 49

Bais c.c. ismi şerifi 49

Şehid c.c. ismi şerifi 49

Hakku c.c. ismi şerifi 50

Vekil c.c. ismi şerifi 50

Kaviyyü c.c. ismi şerifi 50

Metin c.c. ismi şerifi 50

Veli c.c. ismi şerifi 51

Hamid c.c. ismi şerifi 51

Muhsi c.c. ismi şerifi 51

Mübdiü c.c. ismi şerifi 51

Muid c.c. ismi şerifi 52

Muhyi c.c. ismi şerifi 52

Mümit c.c. ismi şerifi 52

Hayyü c.c. ismi şerifi 52

Hayyü c.c. ismi şerifinin vefki 53

Kayyüm c.c. ismi şerifi 54

Kayyüm c.c.ismi şerifinin vefki 54

Vacid c.c. ismi şerifi 55

Macid c.c. ismi şerifi 55

Vahid c.c. ismi şerifi 55

Ehad c.c. ismi şerifi 56

Samed c.c. ismi şerifi 56

Kadir c.c. ismi şerifi 56

Muktedir c.c. ismi şerifi 57

Mukaddim c.c. ismi şerifi 57

Muahhir c.c. ismi şerifi 57

Elevvel ismi şerifi 57

Ahir c.c. ismi şerifi 58

Zahir c.c. ismi şerifi 58

Batın c.c. ismi şerifi 58

Vali c.c. ismi şerifi 59

Müteal c.c. ismi şerifi 59

Berrü c.c. ismi şerifi 59

Tevvab c.c. ismi şerifi 60

Müntekım c.c. ismi şerifi 60

Afüvvü c.c. ismi şerifi 61

Rauf c.c. ismi şerifi 61

Malikül mülk c.c. ismi şerifi 61

Zülcelali vel ikram c.c. ismi şerifi 62

Zülcelali vel ikram c.c. ismi şerifinin vefki 65

Muksit c.c. ismi şerifi 65

Cami c.c. ismi şerifi 65

Ğaniyyü c.c. ismi şerifi 65

Muğni c.c. ismi şerifi 66

Maniu c.c. ismi şerifi 66

Dar c.c. ismi şerifi 66

Nafiu c.c. ismi şerifi 67

Nur c.c. ismi şerifi 67

Hadi c.c. ismi şerifi 67

Hadi c.c. ismi şerifinin kasemi 68

Hadi c.c. ismi şerifinin vefki 69

Bediu c.c. ismi şerifi 70

Baki c.c. ismi şerifi 70

Varis c.c. ismi şerifi 70

Reşid c.c. ismi şerifi 71

Sabur  c.c. ismi şerifi 71

İkinci bölümün hatimesi 72

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BAZI AYETLERİN HAVASSI CELİLESİ

Her türlü dilek için 73

Ayeti Kerime nin vefki 74

Bitkilerde bereket 76

Huddam elde etmek 77

Ziraatte bereket 79

Düşman ordusunu yenmek 79

Define ve hazinelere muttali olmak 80

Korunmak için 81

Tedmiri zalim 81

Anlamak ve ezberlemek 82

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ALTIN VE GÜMÜŞ MADENLERİNİ ÇİKARMAK

Gümüş madeni 83

Siyah gümüş taşı 83

Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 83

Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 83

Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 84

Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 84

Gümüş madenlerinden diğer bir nevi 84

Altın madenlerinden bir nevi 86

Altın madenlerinden diğer bir nevi 87

Altın madenlerinden diğer bir nevi 87

Altın madenlerinden diğer bir nevi 87

Tenkar-ül hükemanın sıfatı 88

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

BİTKİLERİN HİKMETİ

Kerbüyine bitkisi 89

Ceniyye bitkisi 91

Fare kulağı otu 91

Sent otu 92

Bisatül mülük otu 93

Andelan ağacı 93

 

ALTINCI BÖLÜM

 

DÜŞMAN ORDUSUNU YENMEK

Düşman ordusunu yenmek 94

Yazılacak olan Hatemin şekli 94

Düşman ordusunu yenmek 94

Yazılacak olan Ayetler 94

Düşman ordusunu yenmek 100

Sancak ve gümüş üzerine yazılacak vefk 101

Azgın düşman ordusunu yenmek 101

Hizbil bahr 101

Kum veya toprak üzerine okunacak dua 110

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

HAZİNELERİ AÇMAK

Hazineleri açmak 113

Okunacak azimet 115

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

SULARIN ÇEKİLMESİ

Suların çekilmesi 127

Yazılacak cetvel 127

Dehruşiye azimeti 128

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

KİLİTLERİN AÇILMASI

Kilitlerin açılması 130

Keçi derisine yazılacak şekiller 130

Kilitlerin açılması 130

Okunacak azimet 130

Azimeti kullanmanın şekli 134

 

ONUNCU BÖLÜM

 

HİCABÜL EBSAR

Gözlerden gizlenmek 135

Okunacak Ayeti kerime 135

Gözlerden gizlenmek 135

Okunacak Azimet 136

Geyik derisine yazılacak cetvel 139

Gözlerden gizlenmek 140

Ğazali meselles 140

Dokuz Ayeti kerime ve birinci Ayeti kerime140

İkinci Ayeti kerime 141

Üçüncü Ayeti kerime 141

Dördüncü Ayeti kerime 141

Beşinci Ayeti kerime 142

Altıncı Ayeti kerime 142

Yedinci Ayeti kerime 142

Sekizinci Ayeti kerime 143

Dokuzuncu Ayeti kerime 143

Dehruşiye azimeti 143

Berhetiyye azimeti 144

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

VEŞŞEMSİ VEDUHAHA SURE SİNİN SIRLARI

Cinleri indirmek 145

Haberler celb etmek 146

Kağıdı gümüşe çevirmek 146

Kağıt, deri ve yaprağı Altın'a çevirmek 146

Taşların cevahire ve yakut'a, nebatın za'feran'a dönüşmesi 147

Taşların Altın'a veya Gümüş'e dönüşmesi 147

Terbi' etmek 147

Hicabül ebsar 147

Kilitleri açmak 147

Ziraatte bereket 148

Meyvelerde bereket 148

Tayyıl ard 148

Havada uçmak 148

Su üzerinde yürümek 148

Yiyecek ve içecek elde etmek 149

Dinarlar ve dirhemler elde etmek 149

Tedmiri zalim 149

Recm ettirmek 149

Bu da'vet'in hizmeti 149

Veşşemsi Veduhaha sure'sinin azimeti 150

Büyük hatem 160

Küçük hatem 161

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

 

TAYYIL ARD

Bir senelik yolu bir günde kat' etmek 162

Bir aylık yolu bir günde kat' etmek 163

Yazılacak cetvel 164

Yedi günlük yolu bir günde kat' etmek 165

Tayyıl ard 165

Kaplan derisine yazılacaklar 166

Bir günlük yolu iki saatte kat' etmek 166

Okunacak Süryanice isimler 167

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

MÜRİDİ TERBİYE ETMEK

Müridi terbiye etmek 168

Şeyh kamilin sıfatı 168

Müridin sıfatı 168

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

VAKİTLERİ BİLMEK VE GÖZETMEK

Kamerin hangi burçta olduğunu bilmek 183

Kamerin hangi burçta olduğunu gösteren cetvel 183

Cetvelin şekli 184

Kamerin hangi menzilde gecelediğini bilmek 185

Kamerin menzilleri 185

Kamer menzillerinin cetveli 186

Gündüz saatlerini bilmek 188

Gündüz ve gece saatlerinin isimleri 188

Saatler cetveli 189

Faide 190

Tazzehü cebben ebduhi 190

Yedi gezegen 190

Yedi gezegenin şerefi 191

Burçların anasırı 191

Burçların vasıfları 192

Burçların gecesi gündüzü ve cinsiyeti 192

Burçların yönleri 192

Gece ve gündüz burçların tali-ını bilmek 192

Dairenin şekli 193

Yedi gezegenin daveti 193

Cetvelin şekli 194

Yüce davet duası 195

Bu da'vetle amel etmenin şekli 209

Birinci cüzün sonu 212

 

İ  K  İ  N  C  İ    C  Ü  Z

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

 

NEVİLERDEN ÇEŞİTLİ MESELELER

 

BİRİNCİ KONU

 

Temyil ve tehyic 213

Yazılacak hatem 214

 

İKİNCİ KONU

 

Aşk hakkında 214

Yazılacak dua 215

 

ÜÇÜNCÜ KONU

 

Kabül olunmak hakkında 217

Yazılacak mübarek cetvel 218

Rızık için 220

Rızık için 220

İstihare için 220

 

DÖRDÜNCÜ KONU

 

Tefrik hakkında 221

Esma-i kamer 221

Yazılacak azimet 221

 

BEŞİNCİ KONU

 

Cin sihirlerinin nevileri 222

Karısını sevmeyen erkek için 225

Kocasını sevmeyen kadın için 226

Evlenemeyen kadın için 227

Evlenemeyen bakire için 228

Ailesine buğuz eden erkek için.230

Kuzusu ölen koyunlar için 230

Mafsalları hastalanan hayvanlar için 231

Ceninin düşüren koyunlar için 232

İneğin sütünün çoğalması için 232

Cenini düşüren kadın için 233

Küçük çocukları hastalanan ve ölen için 235

Devamlı kız doğuran kadın için 237

Halli ma'kud 238

Gelinin damadı sevmesi için 239

Cimadan nefret eden kadın için 239

Mafsalları ağrıyan erkek için 240

Başında ve karnında su toplanan kadın için 242

Güzelliğini kaybeden kadın için 242

Çocuğu olmayan kadın için 243

Hayvanların telef olmaması için 243

Karı koca arasını islah 244

Ev halkını islah 245

Cin darbı olan kişi için 246

İnsanlar arasında küçük görülen kişi için 246

Makamından düşen için 247

Malı azalan için 248

Çabuk boşanan kadın için 249

Beldesinde duramayan erkek için 250

Güzel kadın için 251

Aklı gidip şekli değişen için 253

 

ALTINCI KONU

 

Heyecanlandırmak için 254

Yazılacak hatem 255

 

YEDİNCİ KONU

 

Acaib bir istihare 255

Mağarada yeri meçhul olan definenin keşfi 257

Yer altında yeri meçhul olan definenin keşfi 257

Okunacak Azimet 258

Manileri bozmak 260

Yılan ve akrep şeklinde görünen maniler 261

Taşlar şeklinde görünen mani 261

Mü'min ve kafir cinlerden gelen mani 261

Kurbağa şeklinde görünen mani 261

Hanafis şeklinde görünen mani 261

Yer haşereleri şeklinde görünen mani 262

Demir sesi olarak duyulan mani 262

Arı şeklinde görünen mani 262

Ölü fare şeklinde görünen mani 262

Gizli mani 263

Kahır ve galebe ile görünen mani 263

Tamamen dönmüş olan definenin ilacı 264

Yazılaca olan hatem 264

Toprağa dönüşmüş olan definenin ilacı 265

Kömüre dönüşmüş olan definenin ilacı 265

Taşa dönüşmüş olan definenin ilacı 266

Çömlek şekline dönüşmüş olan definenin ilacı 266

Kuma, ufak taşlara ve çömleğe dönüşmüş olan definenin ilacı 266

Fayda ve hatime 268

 

SEKİZİNCİ KONU

 

Kağıdı Gümüşe çevirmek 269

Kağıdı çevirmek 269

Kağıdı çevirmek 271

Kesme ilmi 271

Kağıdı çevirmek 272

Yazılacak hatem 272

Gümüş yapmak için 273

 

DOKUZUNCU KONU

 

Bereket isimleri 274

Yazılacak dörtlü vefk 275

Sihir celbi için 275

Okunacak Azimet 276

Yazılacak hatem 277

Saçı dökülen için 278

Sihirden ve belalardan korunmak 278

Yazılacak mübarek hatem 278

Malı çalınan için 279

Cin ve şeytanlardan koruyan hicab 280

Dil bağı için 281

Sıtma tasallut etmek 283

Cin tasallut etmek 284

Erkek ve kadınları celb 285

Dirhemler celb etmek 287

Kadınını kendine bağlamak 288

Ehlini korumak için 289

Sihhati korumak için 290

Baş ağrısı için 291

Anlamak ve ezberlemek için 291

Karın şişliği için 292

Muhabbet için 293

Anlamak ve ezberlemek 294

Zalime kadından kan akıtmak 295

Kadını evlenmemesi için bağlamak 296

Erkeği evlenmemesi için bağlamak 298

Kadının hamile kalmaması için 299

Karındaki uyuyan çocuğu uyandırmak 299

Bir kimseyi mekanından çıkarmak 300

Erkek ve kadınları hastalandırmak 301

Zalim tüccar için 301

Nebatın islahı için 302

Koyun, İnek ve Deve'nin islahı 302

Hayvanları korumak 303

Fakirlikten şikayet eden için 304

İçki ve zinadan vazgeçirmek 305

Haşeratı ekin ve meyveden men etmek 305

Gece çıkmaktan korkan için 306

Kısır kadın için 307

Yüksek makam ve tam kabül için 307

Bu bölümün hatimesi 308

 

ONALTINCI BÖLÜM

 

CİN İLAÇLARININ NEVİLERİ

Birinci nevi 311

İkinci nevi 314

Üçüncü nevi 314

Dehruşiyye azimeti 316

Yedi vasıftan ikincisi adetlerden dördüncü nevi 316

Yedi vasıftan üçüncüsü adetlerden beşinci nevi 317

Yedi vasıftan dördüncüsü adetlerden altıncı nevi 318

Yedi vasıftan beşincisi adetlerden yedinci nevi 319

Yedi vasıftan altıncısı adetlerden sekizinci nevi 319

Yedi vasıftan yedincisi adetlerden dokuzuncu nevi 320

Bu amelin şartları 320

Talibe lazım olan şartlar 322

Onuncu nevi 322

Onbirinci nevi 322

Onikinci nevi 323

Onüçüncü nevi 323

Ondördüncü nevi 323

Onbeşinci nevi 323

Onaltıncı nevi 324

Onyedinci nevi 324

Onsekizinci nevi 324

Ondokuzuncu nevi 324

Yirmi&am

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Whatsapp Whatsapp